Kwaliteit Gastouderopvang

Een erkend gastouderbureau is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang en het bieden van pedagogische ondersteuning aan haar gastouders. Gastouderbureau Zuid Nederland waarborgt deze kwaliteit, want het is belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen voelt en dat uw kind voldoende aandacht krijgt en gestimuleerd wordt in zijn/haar ontwikkeling.

 

Kwaliteit van de gastouders:

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen dienen alle gastouders van Gastouderbureau Zuid Nederland aan bepaalde eisen te voldoen. Zodoende worden al onze gastouders vooraf gescreend, want er zijn een flink aantal aspecten waaraan een gastouder (wettelijk) dient te voldoen;

  • Een geldig diploma (minimaal opleidingsniveau Helpende Zorg en Welzijn 2);
  • In het bezit van een geldig diploma Eerste Hulp aan Kinderen;
  • Beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en als de opvang in de woning van de gastouder plaatsvindt zijn ook alle bewoners vanaf 18 jaar in het bezit van deze Verklaring;
  • Minimaal 18 jaar;
  • Ingeschreven in het Landelijke Register Kinderopvang;
  • Bekend met het pedagogische beleidsplan, de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid en het protocol kindermishandeling van GOB Zuid Nederland;

Kwaliteitseisen van de gastouderopvang:

 

Wij maken gebruik van officiële risico- en gezondheidsinventarisatielijsten die zijn goedgekeurd door de GGD. Tijdens een huisbezoek beoordeelt onze consulent het huis, de inrichting en de tuin op een aantal aspecten, waaronder veiligheid, hygiëne en ruimte voor de op te vangen kinderen. Onze consulent begeleidt indien nodig de gastouder bij het opstellen van een actieplan om eventuele aandachtspunten te verhelpen. Ook blijven wij de naleving van het Pedagogisch Beleidsplan controleren, want het huis moet immers een veilige plek zijn waar een kind zich thuis voelt!

 

GGD-controles

 

Regelmatig controleert de GGD gastouders en gastouderbureaus om de kwaliteit te kunnen waarborgen, waarbij gecontroleerd wordt of alle regels en wetten die gelden in de kinderopvang nageleefd worden. Ook Gastouderbureau Zuid Nederland wordt jaarlijks gecontroleerd en ontvangt hierna een inspectierapport, welke wij openbaar zullen maken op onze website (bij documenten).

 

Alleen de beste kinderopvang tegen een aantrekkelijke prijs